Defensie en provincie Utrecht slaan handen ineen voor waterstof

Defensie treedt toe tot het Convenant Waterstof en Mobiliteit provincie Utrecht. Op die manier hoopt Defensie nog meer bij te dragen aan de nationale en regionale duurzaamheidsdoelen van Nederland en de provincie. Defensie zette hier vandaag de handtekening voor.

Vergroot afbeelding 2 militairen bij een waterstofpomp.
Defensie zet in de provincie Utrecht op termijn minimaal 3 voertuigen op waterstof in.

De provincie heeft als doel om voor eind 2025 de mobiliteit te hebben verduurzaamd, door bijvoorbeeld voer- en vaartuigen op groene waterstof te laten lopen. Dit doel past binnen het project emissieloze voertuigen van Defensie.

Waterstof kan daar een grote bijdrage aan leveren, zegt schout-bij-nacht Peter Knipping. Hij tekende namens Defensie. “Iedere liter diesel in een aggregaat in een ver missiegebied heeft een veelvoud aan liters gekost om ‘m daar te krijgen. Dat kan anders en waterstof is een oplossing.”

“We hopen hiermee uit te dragen dat Defensie vanuit het principe ‘samen sterker’ niet alleen in woord, maar ook in daad de regio wil versterken. Dat doen we door reeds ingezette Defensie-initiatieven, zoals de emissieloze voertuigen en duurzame gebiedsontwikkeling, te koppelen aan de ambities van gemeentes en de provincie Utrecht. ”

Voertuigen op waterstof

Als onderdeel van het plan gaat Defensie in de provincie op termijn minimaal 3 voertuigen op waterstof inzetten. Daarnaast onderzoekt Defensie of het mogelijk is om waterstof op te slaan op eigen terreinen en of er plaats is voor een semiopenbaar waterstoftankstation. Defensie bekijkt tenslotte vrijblijvend wat de mogelijkheden zijn voor het gebruik van waterstof bij militair materieel.

De voertuigen die op waterstof rijden zijn nog in ontwikkeling. Eind dit jaar wordt duidelijk op welke termijn Defensie de voertuigen kan inzetten.