Voor het eerst windenergie op vliegbasis

Op Vliegbasis Woensdrecht zijn vandaag 5 windturbines in gebruik genomen. Vanwege onder meer de te hoge constructie van ‘normale’ windmolens was windenergie op vliegvelden lange tijd taboe. De bouwsels zouden gevaar kunnen opleveren voor vliegverkeer. Het gaat in dit geval dan ook om slechts 3 meter hoge ‘mobiele windturbines’.

Deze zogenoemde Flower Turbines zijn verticaal waarbij de as en wieken altijd loodrecht op de wind staan. Door ze op een rij te zetten, versterkt de draaiing van de 1e turbine die van de volgende.

De windturbines in Woensdrecht staan eerst op de parkeerplaats bij het hoofdgebouw van de vliegbasis. Zij maken deel uit van een onderzoek. Hieruit moet blijken of en hoe ze kunnen bijdragen aan de (duurzame) energievoorziening op vliegbases. Dat geldt in een later stadium ook voor operaties en oefeningen.

De radars van Woensdrecht zouden geen hinder moeten ondervinden van objecten lager dan 40 meter. In de komende maanden wordt bekeken of dit ook echt zo is.

Vergroot afbeelding De Flower Turbines.
Dit zijn ze: de Flower Turbines.

Onderzoek energieopbrengst

Ook wordt getest of het verwachte rendement van 500 tot 1000 kWh per jaar (bij 6 m/s wind) haalbaar is. Onderzoekers van TNO en Defensie willen tevens bepalen wat de beste plek voor de turbines is. Daarom worden ze de komende 9 maanden een aantal keer verplaatst.

De effecten van de omgeving en het weer op de energieprestaties zijn vooralsnog onbekend. Ook dit wordt onderzocht. De opgewekte elektriciteit gaat direct naar het net. In de toekomst is de opgewekte elektriciteit mogelijk bruikbaar om batterijen op te laden of waterstoffabrieken van elektriciteit te voorzien.

Energietransitie Defensie

De windturbines zijn een voorbeeld van de energietransitie die Defensie doormaakt. Defensie wil operaties zo duurzaam mogelijk doen. Daarom wordt overgestapt op schone energie. Als stip op de horizon wil Defensie dat in 2050 minstens 70 procent van alle energie duurzaam is. Ook wil Defensie dat haar kampementen volledig zelfvoorzienend zijn in 2050.