Defensie Innovatie Competitie (DIC)

Defensie wil de creativiteit en mogelijkheden van het midden- en kleinbedrijf en start-ups benutten om de krijgsmacht te blijven vernieuwen. Ook in 2022 was er daarvoor weer een Defensie Innovatie Competitie (DIC). Het thema was: Into Space!

Winnaar 2022

Het bedrijf Isispace won in 2022 met hun project voor een prototype van een boordradio voor kleine satellieten. Het bedrijf krijgt € 200.000 om het idee verder uit te werken. Dat gebeurt samen met Defensie.

Het project van Isispace is nuttig voor de toekomstige satellietbehoeftes van de krijgsmacht. Het bedrijf maakt een of meerdere hard- en softwareprototypes, waarmee getest kan worden. Volgens de jury is het voorstel al op korte termijn belangrijk en in te voeren. De boordradio zou bijvoorbeeld al mee kunnen op de volgende generatie satellieten. Dat gaf uiteindelijk de doorslag.

Zelf grip houden

De Nederlandse krijgsmacht is een redelijk nieuwe en kleine speler op het gebied van space (de ruimte). Defensie maakt nu veel gebruik van Europese en Amerikaanse satellieten, bijvoorbeeld bij navigatie- en communicatiesystemen. Maar zelf grip houden op ruimtetechnologieën en gebruik van space is van grote strategische waarde. Denk aan dreigingen op de grond die zichtbaar zijn vanuit de ruimte. Of aan satellieten die in gevaar komen, bijvoorbeeld door cyberaanvallen, hacks, botsingen in de ruimte of antisatellietwapens. De ruimte is onmisbaar voor het steeds meer informatiegestuurd optreden van de krijgsmacht, waarbij beschikbare informatie zo snel mogelijk te gebruiken is voor commandanten en eenheden.

Hoogwaardige krijgsmacht

Defensie wil zich op het gebied van space laten zien met ver ontwikkelde Nederlandse militaire technologieën en innovaties. Defensie streeft immers naar een hoogwaardige krijgsmacht en daar hoort ook een hoogwaardig militair space-component bij. Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf (mkb) en start-ups kunnen hierin een grote rol spelen, door te komen met nieuwe Defensiegerichte innovaties en technologieën.

Defensie was voor de innovatiecompetitie geïnteresseerd in:

  • Observatie: met welke nieuwe sensoren kan Defensie specifieke militaire dreigingen waarnemen en monitoren? Denk aan radio-emissies, launch-detectie, herkenning van camouflage, infrarood of het tracken van schepen.
  • Hoe kunnen we ‘SMART’ de omvangrijke spacedataprocessen tot inlichtingen verwerken en optimaal inzetten? Denk hierbij aan slimme algoritmes, fusie van verschillende soorten data en informatie.
  • Communicatie: hoe krijgen we relevante militaire (space)data snel en betrouwbaar bij onze militairen op missie en in de operationele omgeving? Denk aan beveiliging, lasercommunicatie, inter satellite links, gebruik maken van space networks.
  • Space situational awareness: hoe kunnen we de  betrouwbaarheid en kwetsbaarheid van onze space-activiteiten bewaken en beschermen? Bijvoorbeeld tegen storing door zonuitbarstingen, kosmische straling, space debris (ruimte-afval) of dreiging door verstoring van radiosignalen, cyberaanvallen van grond- en spacesystemen en de zogeheten inspectorsatellieten die ruimtevaartuigen kunnen beïnvloeden.

Met deze 4 onderzoeksrichtingen wekte Defensie de interesse bij het mkb en bij start-ups om bij te dragen aan het toekomstige space-segment van de Nederlandse Defensie. Goede ideeën in andere richtingen waren ook welkom als deze een militair-specifieke bijdrage leveren en passen binnen het Nederlandse Defensie space-beleid.

Winnaars voorgaande edities

DIC2021 is gewonnen door het 3D-printplatform van Senovi. Maar de Defensie Innovatie Competitie wordt al sinds 2009 jaarlijks georganiseerd. Lees in het artikel in de Defensiekrant meer over de winnaars van voor 2021.