Defensie Innovatie Competitie (DIC)

Defensie wil de creativiteit en mogelijkheden van het midden- en kleinbedrijf en start-ups benutten om de krijgsmacht te blijven vernieuwen. Ook dit jaar is er daarvoor weer een Defensie Innovatie Competitie (DIC). Defensie nodigt je uit om mee te doen.

Thema DIC 2022: Into space!

Heb jij het beste idee om Defensie verder te helpen in de ruimte? Geef je dan nu op voor de Defensie Innovatie Competitie en win € 200.000 om jouw idee uit te voeren. Inschrijven kan tot 2 september via Negometrix.

Op 14 juli was er een voorlichtingsmiddag waar veel informatie werd gedeeld. Je kan de voorlichtingsmiddag terugkijken op YouTube.

Zelf grip houden

De Nederlandse krijgsmacht is een redelijk nieuwe en kleine speler op het gebied van space (de ruimte). Defensie maakt nu veel gebruik van Europese en Amerikaanse satellieten, bijvoorbeeld bij navigatie- en communicatiesystemen. Maar zelf grip houden op ruimtetechnologieën en gebruik van space is van grote strategische waarde. Denk aan dreigingen op de grond die zichtbaar zijn vanuit de ruimte. Of aan satellieten die in gevaar komen, bijvoorbeeld door cyberaanvallen, hacks, botsingen in de ruimte of antisatellietwapens. De ruimte is onmisbaar voor het steeds meer informatiegestuurd optreden van de krijgsmacht, waarbij beschikbare informatie zo snel mogelijk te gebruiken is voor commandanten en eenheden.

Hoogwaardige krijgsmacht

Defensie wil zich op het gebied van space laten zien met ver ontwikkelde Nederlandse militaire technologieën en innovaties. Defensie streeft immers naar een hoogwaardige krijgsmacht en daar hoort ook een hoogwaardig militair space-component bij. Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf (mkb) en start-ups kunnen hierin een grote rol spelen, door te komen met nieuwe Defensiegerichte innovaties en technologieën.

Defensie is geïnteresseerd in:

  • Observatie: met welke nieuwe sensoren kan Defensie specifieke militaire dreigingen waarnemen en monitoren? Denk aan radio-emissies, launch-detectie, herkenning van camouflage, infrarood of het tracken van schepen.
  • Hoe kunnen we ‘SMART’ de omvangrijke spacedataprocessen tot inlichtingen verwerken en optimaal inzetten? Denk hierbij aan slimme algoritmes, fusie van verschillende soorten data en informatie.
  • Communicatie: hoe krijgen we relevante militaire (space)data snel en betrouwbaar bij onze militairen op missie en in de operationele omgeving? Denk aan beveiliging, lasercommunicatie, inter satellite links, gebruik maken van space networks.
  • Space situational awareness: hoe kunnen we de  betrouwbaarheid en kwetsbaarheid van onze space-activiteiten bewaken en beschermen? Bijvoorbeeld tegen storing door zonuitbarstingen, kosmische straling, space debris (ruimte-afval) of dreiging door verstoring van radiosignalen, cyberaanvallen van grond- en spacesystemen en de zogeheten inspectorsatellieten die ruimtevaartuigen kunnen beïnvloeden.

Met deze 4 onderzoeksrichtingen hoopt Defensie voldoende interesse te wekken bij het mkb en start-ups om bij te dragen aan het toekomstige space-segment van de Nederlandse Defensie. Goede ideeën in andere richtingen zijn ook welkom als deze een militair-specifieke bijdrage leveren en passen binnen het Nederlandse Defensie space-beleid.

Winnaars voorgaande edities

DIC2021 is gewonnen door het 3D-printplatform van Senovi. Maar de Defensie Innovatie Competitie wordt al sinds 2009 jaarlijks georganiseerd. Lees in het artikel in de Defensiekrant meer over de winnaars van voor 2021.

Video: Defensie Innovatie Competitie 2022

De ruimte, space, is ongelofelijk belangrijk voor Defensie. We gebruiken space voor observatie, communicatie en navigatie, en early warning. Daarmee is het een onmisbare schakel voor de krijgsmacht. Satellieten worden bedreigd door botsingen met andere objecten. Maar ook door verstoring van signalen of beschadiging door lasers. Defensie is een relatief jonge en kleine speler in de ruimte. Maar zal in de komende jaren snel groeien tot een volwaardige deelnemer met operationele capaciteiten. We volgen de nieuwste ontwikkelingen daarom op de voet. Denk aan het verminderen van kwetsbaarheden en afhankelijkheden. En betaalbaarheid van satellieten. Met de lancering van de 1e militaire satelliet, de Brik II, hebben we vorig jaar een serieuze stap gezet in space. Nu willen we uitbreiden. Het MKB en start-ups kunnen hier een belangrijke rol spelen met innovatie en technologie. We kijken naar 4 onderzoeksrichtingen. We zijn geïnteresseerd in nieuwe sensoren die dreigingen kunnen waarnemen. Zowel op de grond als vanuit de ruimte. We zoeken naar slimme manieren om de grote hoeveelheid spacedata te verwerken tot bruikbare inlichtingen. En hoe krijgen we die inlichtingen snel en betrouwbaar bij militairen op missie. En als laatste: hoe beschermen we ons tegen cyberaanvallen, vijandelijke satellieten en space debris. Dus heb jij het idee om Defensie in de ruimte te helpen? Doe mee en maak kans op € 200.000.

[Het Nederlandse wapenschild. Beeldtekst: Schrijf je in voor Defensie Innovatie Competitie 2022. Maak kans op € 200.000]