Zeegrenzen Caribisch deel van het Koninkrijk

In de Caribische Zee grenst het Koninkrijk der Nederlanden aan diverse andere landen. Soms heeft dit geleid tot grensverdragen, vaak nog niet. Ook tussen de landen binnen het Koninkrijk zijn de grenzen van maritieme zones vastgelegd. Alle grenzen en zones zijn hieronder te downloaden.

Downloads zonegrenzen Caribisch deel Koninkrijk der Nederlanden
Zonegrenzen Aruba
Zonegrenzen Caribisch Nederland
Zonegrenzen Curaçao
Zonegrenzen Sint Maarten

Download illustraties (pdf).

Download illustraties (pdf).

Grenzen met andere landen in de Caribische Zee

De zeegrens tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Venezuela ligt vast in een verdrag. Deze grens bestaat uit 4 sectoren:

  • Sector A begrenst Aruba aan de westzijde.
  • Sector B begrenst Aruba, Curaçao en Bonaire aan de zuidzijde.
  • Sector C begrenst Bonaire aan de oostzijde.
  • Sector D beschrijft de grens van Saba en Sint Eustatius met het Venezolaanse eiland Aves.

Ook de zeegrens met Frankrijk is in een verdrag vastgelegd. Het gaat om een grens aan de west- en aan de oostzijde van het eiland Sint Maarten (NL) / Saint Martin (FR). De oostelijke grens is ook de grens met het Franse Saint Barthélemy.

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft ook zeegrenzen met landen in de Caribische Zee die niet officieel zijn vastgelegd. Het gaat om de volgende landen:

  • Verenigd Koninkrijk (Anguilla).
  • Verenigde Staten (Amerikaanse Maagdeneilanden).
  • Saint Kitts en Nevis.
  • Dominicaanse Republiek (noordgrens van Aruba en Curaçao).

Maritieme grenzen binnen het Koninkrijk

De grenzen tussen Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland zijn per wet geregeld. Tussen Saba en Sint Eustatius bestaat alleen verdeling van de territoriale zee van deze eilanden van Caribisch Nederland.

Wetgeving maritieme zones

Een overzicht
Wet Reikwijdte Jaar Geodetisch datum

Grensverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Venezuela

Caribisch deel Koninkrijk

1978

NAD27 (Saba, Sint Maarten);
PSAD56 (Aruba, Bonaire, Curaçao)

Rijkswet uitbreiding van de territoriale zee van het Koninkrijk in de Nederlandse Antillen uit 1985

Caribisch deel Koninkrijk

1985

Besluit houdende Uitvoering van artikel 1 van de Rijkswet uitbreiding van de territoriale zee van het Koninkrijk in de Nederlandse Antillen uit 1985

Caribisch deel Koninkrijk

1985

NAD27 (Saba, Sint Maarten);
PSAD56 (Aruba, Bonaire, Curaçao)

Rijkswet tot vaststelling van een zeegrens tussen de Nederlandse Antillen en Aruba

Caribisch deel Koninkrijk

1985

PSAD56

Rijkswet instelling exclusieve economische zone

Koninkrijk

1999

Rijkswet instelling aansluitende zone

Koninkrijk

2005

Besluit grenzen aansluitende zone

Koninkrijk

2006

Besluit grenzen Caribische exclusieve economische zone

Caribisch deel Koninkrijk

2010

Rijkswet tot vaststelling van een zeegrens tussen Curaçao en Bonaire, en tussen Sint Maarten en Saba

Caribisch deel Koninkrijk

2010

WGS84

Besluit grenzen openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Caribisch Nederland

2010

WGS84