Embleem Zr.Ms. Van Speyk (F828)

Heraldische beschrijving

In keel een paal van sabel, beladen meteen exploderende, omgewende, houten, 19e-eeuwse gaf­felkanonneerboot van zilver. Alles op een golvende schildvoet van azuur. Als embleemspreuk 'dan liever de lucht in' in Latijnse letters van zilver op een lint van keel.

Symbolische betekenis

Het embleem is afgeleid van het gemeentewapen van Amsterdam, dat is beladen met een afbeelding van de exploderende boot van Van Speyk. Luitenant-ter-zee der 2e klasse J.C.J. van Speyk (1802-1831), een Amsterdamse weesjongen, voerde tijdens de Belgische Opstand het bevel over Hr.Ms. gaffelkanonneer­boot No.2. Toen tijdens de belegering van Antwerpen op 5 februari 1831 deze boot naar de wal afdreef, dreigde zij in Belgische handen te vallen. Van Speyk wilde dit voorkomen en liet de kruitvoorraad ont­ploffen, waarbij hij sneuvelde. Zijn laatste woorden schijnen te zijn geweest: 'dan liever de lucht in!'