Embleem Zr.Ms. Tromp (F803)

Heraldische beschrijving

In zilver een keper van keel, beneden vergezeld van een 17-eeuws galjoen van sabel, varende op een zee in natuurlijke kleur. In een schildhoofd van azuur een gouden lelie.

Symbolische betekenis

Afgebeeld is het familiewapen van Maarten Harpertsz Tromp (1598-1653) en Cornelis Maartensz Tromp (1629-1691), beiden luitenant-admiraal-generaal, die grote roem verwierven als vlootvoogd. Maarten Tromp sneuvelde in de Slag bij Terheyde op 10 augustus 1653.