Embleem Zr.Ms. De Ruyter (F804)

Heraldische omschrijving

Gevierendeeld: I in keel een zilveren kruis; II in azuur een aanziende geharnaste ruiter, gedekt door een helm met open vizier, gezeten op een steigerend paard en houdend in de opgeheven rechterhand een ontbloot zwaard in schuinslinkse stand, alles van zilver; III in azuur een 17e-eeuws driemast oorlogsschip met zijn volle zeilen en vlaggen, alles van zilver, zeilende op een zee van natuurlijke kleur; IV in keel een omgewend 17e-eeuws gevechtsklaar kanon met affuit, beneden vergezeld van 3 kogels, geplaatst 1:2, alles van goud.

Symbolische betekenis

Afgebeeld is het familiewapen van Michiel Adriaansz de Ruyter (1607-1676), luitenant-admiraal-gene­raal van 's lands vloot. Tijdens zijn dienst als bevelhebber boekte hij vele successen in zeeslagen en bij expedities en werd een van de bekendste Nederlandse admiraals. De Ruyter sneuvelde op 29 april 1676 nabij Syracuse. Wegens zijn grote verdiensten wordt zijn naam bij voorkeur toegekend aan vlaggenschepen.