Embleem Van Braam Houckgeestkazerne (Doorn)

Heraldisch omschrijving

Gevierendeeld: I en IV van sabel, met in een schildhoofd van zilver een ten halve uitkomende leeuw van keel, getongd en genageld van azuur; II en III in goud een dwarsbalk van keel, beladen met een lelie van zilver en vergezeld van 3 ruiten van keel, geplaatst 2:1. Als embleemspreuk 'sans reproche' (zonder blaam) in Latijnse letters van sabel op een lint van zilver.

Symbolische betekenis

Afgebeeld is het familiewapen van de generaal-majoor der mariniers titulair F.A. van Braam Houckgeest (1837-1922), in 1881-1892 commandant van het Korps Mariniers. Hij onderscheidde zich tijdens een ex­peditie in Guinea in 1869. Bij een reorganisatie werd de kazerne als zelfstandige eenheid opgeheven, en werd bij beschikking S 10.961 van 27 september 1991 het embleem overgedragen aan de Groep Opera­tionele Eenheden Mariniers.