Embleem Soemba (A850)

Heraldische beschrijving

Een rond schild, gedeeld van zilver en sabel en beladen met 5 rennende paarden van het een in het ander, geplaatst 2:1:2, de beide bovenste en de 2 onderste slechts te halver lijve zichtbaar.

Symbolische betekenis

Dit embleem verbeeldt de Sandelwoodpaarden die op Soemba in kudden rondzwerven. Van dit ras ko­men zowel schimmels als donkere typen voor.