Embleem Netherlands Maritime Special Operations Forces (NLMARSOF)

Heraldische beschrijving

In sabel een gouden gevleugelde leeuw houdende in de rechtervoorklauw een zilveren drietand; een golvende schildvoet van 4 stukken, zilver en azuur. Embleemspreuk: ‘nec timide nec tumide’ (zonder vrees, zonder overmoed in Latijnse letters van zilver op een lint van sabel. Dit alles op een rond schild met de gebruikelijke omlijsting.

Symbolische betekenis

Het embleem is gebaseerd op het embleem van de Amfibische Sectie. De gevleugelde leeuw symboliseert de vaardigheden van NLMARSOF te land (leeuw) en de inzetbaarheid door middel van parachutes (de vleugels). De golvende schildvoet verbeeldt het maritieme domein. De drietand is in de mythologie het wapen van Neptunus, god van de zee. Dezelfde drietand is een veel voorkomend deel van emblemen van buitenlandse maritieme special forces eenheden.