Embleem marineopleidingsvaartuig Van Kinsbergen (A902)

Heraldische beschrijving

Gevierendeeld: I en IV in keel een los middenin het veld staande kegelvormige berg met 6 spitse toppen, geplaatst 1:2:3, alles van zilver; II en III in azuur een zilveren gans.

Symbolische betekenis

Afgebeeld is het familiewapen van luitenant-admiraal jhr. Jan Hendrik van Kinsbergen (1735-1819), die in Russische en Nederlandse dienst succesvol carrière maakte en modernisering op verschillende gebie­den, waaronder het onderwijs, stimuleerde. Vanwege zijn interesse voor en bemoeienis met het maritieme onderwijs is het opleidingsvaartuig van de marine naar hem vernoemd.