Embleem Marineluchtvaartdienst

Heraldische beschrijving

Een rond schild van azuur met in het midden een cirkelvormig oranje veld, in de benedenkwartieren beladen met 4 golvende balken van zilver; het schild omgeven door een schildrand van Nassaus blauw met daarop in de bovenste helft MARINE en in de onderste helft LUCHTVAARTDIENST in Latijnse letters van zilver; schild en schildrand van elkaar gescheiden door een ring van zilver en het geheel beladen met een vliegende adelaar van goud; het geheel van schild en schildrand omkranst door een oranjetak van sinopel, geplaatst op 2 gekruiste ankers van goud en gedekt met de koninklijke kroon; onder de stralenkrans een golvend lint van azuur met daarop ‘aera possideo ac mare’ (zowel in de lucht als op zee ben ik meester) in Latijnse letters van zilver.

Symbolische betekenis

Het embleem is ontleend aan de vlag van de Marine Luchtvaartdienst (MLD), die bij Koninklijk besluit  2 van 2 december 1943 was toegekend. De vlag werd bij Koninklijk besluit 131 van 18 augustus 1962 vervangen door een vaandel, waardoor de afbeelding in de vlag zou vervallen. De MLD nam daarop het initiatief om deze afbeelding te plaatsen in een dienstembleem. Het verwijst naar de werkzaamheden van deze dienst boven land en zee.