Embleem Marine Steunpunt Point Blanche

Heraldische beschrijving

In zilver een Antilliaanse leguaan van sinopel, gezeten op een rots van natuurlijke kleur uitkomende uit de linker schildrand. Embleemspreuk: ‘immer behulpzaam’ in Latijnse letters van sinopel op een lint van zilver.

Symbolische betekenis

Na de wijzigingen in het Statuut voor het Koninkrijk werd Sint Maarten een zelfstandig land. In tegenstelling tot Curaçao en Aruba, de andere 2 landen in het Caribisch gebied, kende Sint Maarten geen permanente militaire aanwezigheid. Door oprichten van een permanent Marine Steunpunt werd dat gerepareerd. Bij het ontwikkelen van het embleem werd vastgehouden aan de traditie dat in de emblemen van kazernes in ‘de West’ lokale flora of fauna wordt afgebeeld. De kleine bezetting van het Steunpunt koos zelf, na het raadplegen van Naturalis in Leiden, voor de leguaan. De embleemspreuk verwijst naar de hoofdtaken van de eenheid, namelijk het leveren van bijstand aan de landsregering.