Embleem Geneeskundige Dienst Zeemacht

Heraldische beschrijving

In keel een esculaap van goud. Het schild omgeven door een schildrand van azuur met in de boven­ste helft Geneeskundige Dienst en in de onderste helft Zeemacht in Latijnse letters van zilver. Schild en schildrand omkranst door een oranjetak van sinopel, geplaatst op 2 gekruiste ankers van goud en gedekt met de koninklijke kroon. Als embleemspreuk 'paratus securusque sanitate' (slag­vaardig en veilig door gezondheid) in Latijnse letters van goud op een lint van keel.

Symbolische betekenis

De esculaap is sinds eeuwen het zinnebeeld van de geneeskundige verzorging en als zodanig ook in dit embleem opgenomen. De rode achtergrond duidt op het actieve karakter van de marine, dat wordt ge­diend door de Geneeskundige Dienst.