ESB Hydrograaf (H8021)

Heraldische beschrijving

Doorsneden; 1 in zilver een sextant van sabel; II in azuur een GPS-pictogram van goud. Embleemspreuk 'ad majorem navigationis securitatem' in Latijnse letters van sabel op een lint van zilver.

Symbolische betekenis

De embleemkleuren zijn ontleend aan die van het embleem van de Dienst der Hydrografie (zilver en blauw). Met de stukken wordt de verbinding tussen verleden en
heden gesymboliseerd, waarbij de sextant staat voor de klassieke astronomische metingen voor het verzamelen van de noodzakelijke navigatie-gegevens, het GPS-pictogram voor de huidige plaatsbepaling ter zee.