Embleem Directie Integrale Bedrijfsvoering en Bestuur

Heraldische beschrijving

In zilver 2 punten van keel, waarvan de toppen elkaar raken, en over alles heen een schijf van azuur, bezaaid met blokjes van goud en beladen met een leeuw van goud, gekroond met een kroon van 3 bladeren en 2 parelpunten van hetzelfde, getongd en genageld van keel, in de rechter voorklauw opgeheven houdende in schuin linkse stand een zwaard van zilver met gevest van goud en in de linker een bundel van 7 pijlen van zilver met punten van goud, de pijlen tezamen gebonden met een lint van goud; een golvende schildvoet golvend gedwarsbalkt van 4 stukken azuur en zilver. Embleemspreuk 'classis bene mereri' (het goed functioneren van de vloot is ons doel) in Latijnse letters van keel op een lint van zilver.

Symbolische betekenis

De banen van keel en zilver symboliseren de afdelingen van de Directie Integrale Bedrijfsvoering en Bestuur, die samenkomen in de top om een eensgezind oordeel te geven. Het keel verwijst naar actie, arbeid en inspanningen en het zilver naar overwegen en resultaat. De golvende schildvoet verwijst naar het zeevarende werk. Centraal bevindt zich het embleem van het ministerie van Defensie zoals dat in elk directie-embleem is geplaatst. Het embleem is afgeleid van dat van de Marinestaf, die tot 2006 de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten ondersteunde.