Embleem Centrale Ziekenboeg

Heraldische beschrijving

In azuur het esculaapteken, bestaande uit een boom van goud, waaromheen kronkelt een slang, geschubd van zilver en sabel, staande op een grond van sinopel en vergezeld ter rechter en ter linkerzijde van een bolder van sabel. Als embleemspreuk 'hic in portu navigas' (hier vaar je een haven in) in Latijnse letters van sabel op een lint van goud.

Symbolische betekenis

De bolders en spreuk suggereren het 'aanleggen' in deze rustplaats. De esculaap symboliseert de medi­sche zorg.