Embleem 7 Squadron MVKK

Heraldische beschrijving

In keel een Zuid-Hollandse watermolen van zilver boven een van 4 stukken van zilver en azuur golvend gedwarsbalkte schildvoet. Als embleemspreuk 'nimmer ten vang' in Latijnse letters van zilver op een lint van keel.

Symbolische betekenis

De molen verwijst naar de helikopters (wentelwieken) waarmee 7 Squadron is uitgerust. Omdat deze helikopters boven zee opereren is gekozen voor de golvende schildvoet en het type watermolen. Dit type molen komt veel voor nabij vliegkamp Valkenburg, waar 7 Squadron was gehuisvest. De kleurencombina­tie rood-wit-blauw verwijst naar het Nederlandse karakter van dit squadron. 'nimmer ten vang' is in molentermen 'altijd gereed om te draaien' en verwijst naar de paraatheid van dit squadron.