Embleem 1 Marine Combat Group

Heraldische beschrijving

In keel een geharnaste rechterarm, houdende een Turks zwaard, beide van goud, en komende uit een wolk van zilver aan de linkerzijde van het schild. Een golvende schildvoet, golvend doorsneden van zilveren azuur. Als embleemspreuk 'paraat voor vrijheid' in Latijnse letters van goud op een lint van keel.

Symbolische betekenis

Het rood-wit-blauwe veld met schildvoet symboliseert de Nederlandse nationaliteit. De arm met zwaard uit de wolk verbeeldt de mobiele en onverwachte acties van deze gevechtsgroep van het Korps Mari­niers. De embleemspreuk noemt het streven van 1 AGGP.