Embleem 942 Squadron

Heraldische beschrijving

In azuur een zilveren tandwiel driekwart geplaatst waardoorheen vleugels van goud en over alles heen een bliksemschicht van keel. Het geheel omgeven door de vastgestelde omlijsting met in het ovaalvormige gouden plaatje de naam 942 in cijfers van sabel. Embleemspreuk ‘sleutel tot succes’ in Latijnse letters van sabel op een lint van goud.

Symbolische betekenis

Het tandwiel en de bliksemschicht symboliseren respectievelijk het mechanische en het elektronische onderhoud aan vliegtuigen, gronduitrusting en voertuigen en het bijbehorende onderhoud in de werkplaatsen.

De gouden vleugels symboliseren dat 942 onderhoudssquadron ondersteuning levert aan het vliegbedrijf op de vliegbasis. Enerzijds door middel van onderhoud aan de toestellen van 334 en 336 squadron en anderzijds door het onderhoud aan voertuigen en gronduitrusting die nodig zijn voor de openstelling van de vliegbasis.

De kobaltblauwe achtergrond geeft de verbondenheid weer met de Koninklijke Luchtmacht waar het personeel met trots en inzet voor werkt. De spreuk ‘sleutel tot succes’ geeft in letterlijke zin aan dat het sleutelen doorgaat totdat het gewenste resultaat succesvol is bereikt. Ook wordt met de spreuk in figuurlijke zin aangegeven dat 942 Squadron een onmisbare bijdrage levert aan het succes van Vliegbasis Eindhoven en het Commando Luchtstrijdkrachten.