Embleem 312 Squadron

Heraldische beschrijving

In sabel 2 schuin gekruiste zwaarden van goud waar doorheen een bliksemflits van keel, omgeven door de vastgestelde omlijsting met midden onder het nummer 312 in Arabische cijfers van sabel op een ovaalvormig plaatje en met de  embleemspreuk ‘audax cum consilio’ (stoutmoedig en beleidvol).

Symbolische betekenis

Met de zwaarden wordt de agressiviteit en de slagkracht van 312 Squadron uitgebeeld terwijl de bliksemflits de snelheid waarmede het squadron toeslaat tot uitdrukking brengt. De spreuk ‘audax cum consilio’ kenmerken de eigenschappen van het squadron.