Embleem 306 Squadron

Heraldische beschrijving

Gedeeld schild, rechts van sabel bezaaid met 5 zilveren sterren, links van azuur, over alles heen een uit de linkerhelft naar rechts gewende arendskop van goud. Omgeven door de vastgestelde omlijsting voor de emblemen van de vliegende operationele squadrons, met midden onder het nummer 306 in Arabische cijfers van sabel op een ovaalvormig plaatje en met de embleemspreuk ‘videre vincere est’.

Symbolische betekenis

Het ontwerp is ontstaan naar aanleiding van de taak van het squadron, zijnde:

  • de Romeinen: bij de Romeinen gold de haan als waakzaamheidssymbool en kwam als zodanig de hoogste standplaats toe;
  • de avondschemering, daar de vijand zich dan gereedmaakt voor nachtelijke verplaatsingen, camouflages opbreekt, zich gaat bewegen.

Daar de adelaar bekend staat als de beste waarnemer onder de vogels, zelfs van grote hoogten, is de kop van deze vogel gekozen als symbool. Tevens is de adelaar de koning der vogels en geeft kracht en snelheid aan, betrekking hebbende op de bewapening gevoerd bij tactische verkenningen en de grote snelheid waarbij verkenningen op grotere hoogten worden gevlogen.

Tactische verkenningen zijn het meest succesvol wanneer deze worden gevlogen tijdens:

  1. het ochtendgloren, aangezien de vijand zich dan vaak nog niet heeft hersteld van nachtelijke verplaatsingen, camouflage nog niet is voltooid;
  2. de avondschemering, daar de vijand zich dan gereedmaakt voor nachtelijke verplaatsingen, camouflages opbreekt, zich gaat bewegen.

De operaties genoemd onder 1 houden in dat de tactische verkenningsvlieger ’s morgens in het donker naar zijn doel zal vliegen, en onder 2 ’s avonds in het donker naar zijn basis zal terugkeren. Het symbool waarmee deze nachtelijke operaties  wordt voorgesteld is de donkerblauwe, enigszins violette kleur waarmee de helft van het vlak waarin de vogel is geplaatst is gekleurd.

Het vliegen met fotoverkenningsvluchten zal moeten geschieden bij vol daglicht vanwege het fotograferen van middel- en grote hoogten. Als symbool is hiervoor gekozen de lichtblauwe kleur waarmee de andere helft van het vlak is gevuld.

De ingetekende maan en sterren geven niet alleen de nachtelijke operaties  weer maar geven ook een beeld van de eenzaamheid van de verkenner in het heelal. Een verkenning wordt in principe met één enkel vliegtuig gevlogen om zonder door de vijand gezien te worden boven het te verkennen doel te komen en ook onopvallend met de verkregen informatie weer naar de thuisbasis terug te keren.

Bij het voeren van een oorlog is het van primair belang dat men over zo veel mogelijk gegevens over de vijand beschikt, alleen dan is er een kans op overwinnen. Deze gegevens komen voor een groot deel ter beschikking via luchtverkenningen. Het motto met betrekking hierop en gekozen voor het squadron luidt: zien is overwinnen (videre vincire est).