Embleem 122 Squadron (cadettenwing Koninklijke Militaire Academie)

Heraldische beschrijving

In goud een op de punt staande gelijkzijdige driehoek van oranje, omzoomd van sabel; in de schildvoet een  gekanteelde muur in schaduwlijnen; de punten van de driehoek los van de schildrand respectievelijk los van de muur; over alles heen een naar rechts gewende panter van sabel in waakzame sluiphouding. Het geheel omgeven door de vastgestelde omlijsting met in het ovaalvormige plaatje in Arabische cijfers van sabel ‘122’ en met de embleemspreuk ‘volhardend en doortastend’.

Symbolische betekenis

Voor dit squadron is dezelfde panter genomen zoals die eerder al te zien was in het embleem van 700 Squadron, een van de oudst vliegende squadrons van Nederland, waarmee men de traditie van dit squadron samen met het 500, 801 en 620 Squadron probeert voort te zetten. De panter is echter een stuk gedraaid ten opzichte van de oude afbeelding en heeft dezelfde achtergrond als 121 Squadron, zodat de beide KMA-cadettensquadrons meer overeenkomsten vertonen. De oranje driehoek is ontleend aan het nationaliteitskenteken van de Nederlandse militaire luchtvaartuigen gedurende de Tweede Wereldoorlog, en onderstreept de band met de historie.

De muur zoals die van oorsprong bij 121 Squadron te zien was, is genomen van het wapen van de ‘Kreis Wittlage’ in West-Duitsland, symboliseert de verbondenheid met dit ‘Kreis’ aangezien het squadron hier zijn operationele taak uitvoerde.