Dagopname

Soms is het nodig u voor een dag op te nemen in het Centraal Militair Hospitaal voor onderzoek, behandeling of operatie. Voor de opname gaat u eerst naar de POS-poli, de MedicatiePoli en Bureau Opname. Dit gebeurt zoveel mogelijk dezelfde dag.

POS-poli

De POS-poli (PreOperatieve Screening) controleert of u gezond genoeg bent om de operatie of het onderzoek te ondergaan. U spreekt met de anesthesist en de verpleegkundige en vult een vragenlijst in. Soms is verder onderzoek nodig.

MedicatiePoli

Het is belangrijk om bij opname te weten of u medicijnen gebruikt. Daarom is een bezoek aan de MedicatiePoli nodig. Kunt u niet op de voorbereidingsdag komen? Neem dan contact op via het telefoonnummer (030) 250 21 98.

Bureau Opname

Bureau Opname plant uw opname en stemt, als dat lukt, de datum af op uw wensen. Kunt u op de afgesproken dag toch niet komen, meld dit aan het bureau via (030) 250 21 50.

Op de dag zelf

Op de opnamedag wordt u voorbereid op het onderzoek, de behandeling of operatie. Dit gebeurt op de verpleegafdeling. Ook de nazorg vindt hier plaats.

Bezoek

Omdat u maar 1 dag opgenomen wordt is er geen bezoekregeling. Wilt u toch bezoek ontvangen, dan kan dit alleen na overleg met de verpleging.  

De afdeling Dagverpleging is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 16.30 uur.
Telefoon: (030) 250 23 16.