Over het CMH

Het Centraal Militair Hospitaal (CMH) levert specialistische (tweedelijns) zorg. De behandelingen richten zich op het weer inzetbaar maken van militairen. Daarnaast kent het CMH de specifieke gezondheidsproblemen die bij militairen voorkomen.

Hoofdtaken

Het hospitaal zorgt onder meer voor:

  • snelle specialistische tweedelijns zorg gericht op de inzetbaarheid van de militair;
  • gegarandeerde opvangcapaciteit voor individuele slachtoffers en groepen;
  • specialistisch advies over medische geschiktheid en inzetbaarheid;
  • militair geneeskundig personeel dat op uitzending gaat.

De militaire patiënt en de aard van de zorg

Het CMH heeft per jaar gemiddeld 30.000 consulten, ruim 2.000 operaties, 3.000 keuringen en 6.000 verpleegdagen.

Een deel van de zorg wordt in het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) gegeven. Het gaat dan om specialistische zorg die niet in het CMH aanwezig is, zoals oncologie of de afdeling intensive care. De regie blijft bij het CMH zodat het zicht houdt op de inzetbaarheid van de militair.

Samenwerkingsverbanden

Het CMH werkt nauw samen met het naastgelegen UMC. Medisch specialisten van het militaire hospitaal werken bijvoorbeeld voor een deel in het UMC. Dit doen ze om hun ervaring met ziektes en patiëntengroepen die niet (vaak) in het CMH voorkomen op peil te houden. Als tegenprestatie steunt het UMC het militaire hospitaal tijdens de avond- en weekenddiensten. 

Het CMH kan ook specifieke expertise inhuren die af en toe nodig is. Bijvoorbeeld neurochirurgie, plastische chirurgie en gynaecologie. Het CMH gebruikt ook de spoedeisende hulp van het UMC voor de eerste opvang van gerepatrieerde militairen. Ook werken beide ziekenhuizen samen op het gebied van ICT, vastgoed en onderhoud en bevoorrading van operatiekamers.

Calamiteitenhospitaal

Het ziekenhuis werkt ook samen met het Calamiteitenhospitaal en het UMC. Bij rampen of ongevallen stelt Defensie het Calamiteitenhospitaal beschikbaar. Het hospitaal vangt behalve gewonde militairen, ook groepen slachtoffers op van bijvoorbeeld een vliegtuigongeluk of grote brand.

De combinatie van een academisch ziekenhuis, een militair ziekenhuis en een traumacentrum zorgt voor een sterke infrastructuur en kennis.

Dit hospitaal is ook geschikt om mensen met een nucleaire, biologische of chemische besmetting op te vangen of patiënten met besmettelijke ziekten.

Militaire Bloedbank

De Militaire Bloedbank is ook onderdeel van het CMH. De bloedbank zorgt voor de bloedvoorziening van de Nederlandse krijgsmacht tijdens missies of oefeningen in het buitenland. Meer informatie vindt u op de pagina van de Militaire Bloedbank.

Directie, medisch stafbestuur en managementteam

Voor het aansturen, uitvoeren en borgen van de kwaliteit van zorg- en dienstverlening heeft het CMH een directie, een medisch stafbestuur en een managementteam. Een militaire commandant is verantwoordelijk voor het CMH.