Burgerslachtoffers

Nederlandse militairen worden uitgezonden naar conflictgebieden om de internationale rechtsorde te beschermen. Bij iedere missie spant Defensie zich in om burgers zo goed mogelijk te beschermen. Als er toch burgerslachtoffers vallen, dan communiceert Defensie zo transparant mogelijk over de burgerslachtoffers die kunnen vallen bij Nederlandse wapeninzet. Ook doet ze achteraf onderzoek naar burgerslachtoffers om de kans daarop in de toekomst te verkleinen.