Stoffelijke resten gevonden?

Nog steeds worden onbekende slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Zij liggen vaak op de bodem van hun voormalige schuttersputten of loopgraven. Of ze zijn destijds snel begraven in een veldgraf. Als u stoffelijke resten vindt, laat die dan liggen zoals u ze aantreft. Anders kan belangrijke informatie over de identiteit verloren gaan. Bovendien is het gevaarlijk. Er kunnen ook explosieven bij liggen.

Vondst altijd melden

Meld een vondst altijd en direct bij de politie (0900-88 44). Bij menselijke resten kan het namelijk ook om een slachtoffer van een misdrijf gaan. De politie stelt aan de hand van bijvoorbeeld een helm of uitrusting vast of het om een slachtoffer uit de Tweede Wereldoorlog gaat. Is dit het geval, dan schakelt de politie de Bergings- en Identificatiedienst Koninklijke Landmacht (BIDKL) in.

Denkt u te weten waar zich een oorlogsgraf bevindt, bijvoorbeeld door een herinnering of overlevering? Meld dit dan bij de gemeente. Die kan de BIDKL vragen te helpen bij een onderzoek.