Laatste rustplaats voor Duitse soldaten uit WO II

Op de Duitse Militaire Begraafplaats in Ysselsteyn zijn gisteren 10 Duitse soldaten uit de Tweede Wereldoorlog herbegraven. Dat gebeurde met een korte ceremonie en in het bijzijn van vertegenwoordigers van de Duitse ambassade en enkele nabestaanden.

Vergroot afbeelding 10 doodskisten op een rij op de Duitse Militaire Begraafplaats in Ysselsteyn.
De Duitse Militaire Begraafplaats in Ysselsteyn.

De soldaten zijn teruggevonden in veldgraven verspreid over het hele land. De Bergings- en Identificatiedienst Koninklijke Landmacht (BIDKL) kon in 3 gevallen de identiteit van de militairen achterhalen.

Unteroffizier Ernst Lehman sneuvelde op 18 september 1944 in Best tijdens gevechten met luchtlandingseenheden van de 101st US Airborne Division. Grenadier Karl Gerdes sneuvelde 9 dagen later in de bossen bij Mook. Dat gebeurde tijdens schermutselingen met eenheden van de 82nd US Airborne Division.
De derde geïdentificeerde Duitser die herbegraven werd, was de piloot van de Focke-Wulf 190 die vorig jaar door het joint vliegtuigbergingsteam van Defensie is geborgen. Oberleutnant Karl Becker uit Lindenberg in de Allgau stortte op 30 juli 1943 tijdens luchtgevechten neer bij Angeren, in de gemeente Lingewaard.

De ceremonie werd geleid door de Duitse legeraalmoezenier Sebastian Gräßer, die in zijn grafrede wees op het belang van ‘Versöhnung über den Gräbern’; verzoening boven de graven.

Zorgplicht en ereschuld

De BIDKL is sinds 1945 namens het Rijk verantwoordelijk voor opsporing, berging en identificatie van vermiste slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. Het ministerie van Defensie blijft dit beschouwen als zorgplicht en ereschuld.