De bergings- en identificatiedienst

De Bergings- en Identificatiedienst Koninklijke Landmacht (BIDKL) bestaat sinds 1945 en is verantwoordelijk voor het opsporen, bergen en identificeren van slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. Het gaat zowel om militairen als burgers. De dienst wil oorlogsslachtoffers een naam geven en hun families informeren. Ze oordeelt niet over ‘goed’ of ‘fout’.

Laboratorium

Voor het onderzoeken van stoffelijke resten beschikt de BIDKL over een modern laboratorium op Kamp Soesterberg. Daar werken 4 identificatiespecialisten. Zij combineren archeologie, antropologie en militaire geschiedenis.

Erkend kenniscentrum

De BIDKL was in 2007 medeoprichter van de Werkgroep Vermiste Personen Tweede Wereldoorlog. Deze werkgroep roept nabestaanden op DNA af te staan. Dat wordt vergeleken met DNA-profielen van onbekende oorlogsslachtoffers uit naamloze graven. Het levert regelmatig identificaties op.

De Bergings- en Identificatiedienst Koninklijke Landmacht maakt als internationaal erkend kenniscentrum deel uit van een wereldwijd netwerk. Ze adviseert over opsporing, berging en identificatie van vermisten op voormalige slagvelden en uit vliegtuigwrakken.

Moderne technieken, meer identificaties

In de jaren ’80 en ’90 nam het aantal teruggevonden slachtoffers en identificaties sterk toe. Dat gebeurde door nieuwe bouwprojecten, betere explosievenopsporing en nieuwe samenwerkingsverbanden. Ook historische bronnen waren beter beschikbaar. Door moderne forensische methoden zoals DNA- en isotopenonderzoek (herkomstonderzoek), lukte het steeds vaker stoffelijke resten te identificeren. Waar onderzoek in het verleden stopte, werden graven heropend voor nieuwe analyses.

Contact

  • E-mail: bidkl@mindef.nl
  • Telefoonnummer (tijdens kantooruren): (033) 466 24 41
  • Telefoonnummer (buiten kantooruren): 06-53 41 52 07