Uitleg adaptieve krijgsmacht

Binnen de adaptieve krijgsmacht kunnen we mensen delen, materieel delen en diensten en kennis delen met civiele partners. Het is daarbij niet nodig dat Defensie eigenaar is van al het materieel of werkgever van de mensen. Soms is het voldoende om er over te kunnen beschikken als het nodig is.

Samen pieken opvangen en flexibiliteit vergroten

Voor deze nieuwe vorm van samenwerking is het noodzakelijk om de belangen van alle partijen te dienen: het algemene belang van Nederland, de belangen van de samenwerkingspartners en die van Defensie. Samen kunnen we piekbelasting opvangen en onze flexibiliteit vergroten. En samen kunnen we al het talent in Nederland nieuwe kansen bieden. We werken hiervoor intern en extern op een nieuwe manier, als adaptieve krijgsmacht. Door flexibel in te spelen op veranderingen, beschermen we wat ons dierbaar is.

Dit doen we al

We zijn al begonnen. Denk bijvoorbeeld aan onze afspraken met een aantal civiele ziekenhuizen over het delen van medisch personeel. Aan onze samenwerking met transportbedrijven waarbij vragen voor transport samen worden opgevangen en beide partijen van elkaar leren. Of aan onze samenwerking met scholen en universiteiten: op mbo-niveau steunen we inhoudelijk de opleiding Veiligheid en Vakmanschap, met voor de studenten stagemogelijkheden bij Defensie. En via Defensity College bieden we universitaire en hbo-studenten een maatschappelijk relevante bijbaan.

En we gaan door: we onderzoeken nieuwe contractvormen, om de  samenwerkingsmogelijkheden in allerlei categorieën te vergroten. Zoals onze samenwerking met rederijen, waarbij we het zeetransport slimmer organiseren, samen opleiden en gezamenlijk schepen kunnen bemannen. Of zoals de samenwerking met de bouwsector, om de genie te versterken tot in het operatiegebied.

Maar ook de brede samenwerking op het gebied van duurzaamheid en energie met overheidsorganisaties en bedrijven. Op basis van een gedeeld belang kunnen die samen betere resultaten boeken. Allemaal voorbeelden hoe de samenleving en Defensie elkaar versterken. Er zijn volop kansen.