Samenwerken met Defensie

Zie jij mogelijkheden om samen te werken met Defensie? Om elkaar te versterken en de samenleving weerbaarder te maken? Laat het ons weten via dit formulier.

* verplicht in te vullen.

Geef een korte omschrijving van het idee of je voorstel, de toepassing voor de krijgsmacht en hoe ver je idee al is ontwikkeld. Je idee blijft jouw intellectueel eigendom.

Verwerking van je persoonsgegevens

Wij gebruiken jouw gegevens om je idee te behandelen en om eventueel contact met jou op te nemen. Meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens op de website vindt je in de ‘Privacyverklaring Defensie.nl’.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw vraag te beantwoorden.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden. Uw vraag wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Zodra wij uw vraag hebben beantwoord worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy'.

Akkoordverklaring *