Samenwerken met Defensie

Zie jij mogelijkheden om samen te werken met Defensie? Om elkaar te versterken en de samenleving weerbaarder te maken? Laat het ons weten via dit formulier.

Geef een korte omschrijving van het idee of je voorstel, de toepassing voor de krijgsmacht en hoe ver je idee al is ontwikkeld. Je idee blijft jouw intellectueel eigendom.
Verwerking van je persoonsgegevens

Wij gebruiken jouw gegevens om je idee te behandelen en om eventueel contact met jou op te nemen. We delen jouw gegevens niet met derden en verwijderen jouw gegevens uit onze systemen zodra jouw idee is behandeld. Meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens op de website vindt je in de ‘Privacyverklaring Defensie.nl’.

Akkoordverklaring(verplicht)