Op deze pagina's vindt u een overzicht van publicaties, formulieren, video’s en geluidsfragmenten. Meer documenten vindt u op de website archiefweb.eu.

1.164 downloads

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type download kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Cumulatieve lijst

Overzicht van Berichten aan Zeevarenden die van toepassing zijn op de meest recente editie van de kaarten. Tijdelijke en ...

Publicatie | 14-11-2019

Toespraak minister uitreiking dapperheidsonderscheidingen kikvorsmannen

Geachte aanwezigen, Wie van u heeft er wel eens een orka in het echt gezien...? Of tussen haaien gezwommen...? In het holst van ...

Toespraak | 14-11-2019

Rapport meldingsproces oud-Defensiefotograaf

De onderzoekscommissie meldingsproces oud-Defensiefotograaf is op 6 maart 2019 per besluit ingesteld door de staatssecretaris van ...

Rapport | 12-11-2019

Onderzoek naar de melding van de oud-Defensiefotograaf

In mijn brief van 19 december 2018 (Kamerstuk 35000-X nr. 80) liet ik uw Kamer weten dat ik zou nagaan op welke wijze Defensie is ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-11-2019

Wachttijden medisch-specialistische zorg voor de Nederlandse Zorgautoriteit

Aanbieders van medisch-specialistische zorg moeten vanaf 1 augustus 2018 de wachttijdgegevens op hun website publiceren. Zo kan ...

Publicatie | 12-11-2019

NAPO-nummers Duitsland

In dit document vindt u NAPO-nummers en informatie over post versturen naar Defensiemedewerkers in Duitsland.

Brochure | 12-11-2019

Powerpoint presentatie met voorbeelden van misleiding

Deze presentatie laat verschillende manieren van misleiden zien.

Publicatie | 12-11-2019

Aanvullende gemeentelijke onderzoeksvraag radarstation Herwijnen

Een aanvullende onderzoeksvraag van de gemeente West Betuwe over cumulatieve effecten van straling van radarstation Herwijnen. 

Publicatie | 11-11-2019

Zoekgebied zuidelijke radar

Deze kaart geeft weer in welk zoekgebied een alternatieve locatie voor de radar Herwijnen gevonden kan worden. Meer informatie ...

Publicatie | 08-11-2019

Oktober: Chroom-6-melding 222593 + maatregelen

Defensiemedewerkers die Chroom-6 hebben aangetroffen op materieel of vastgoed kunnen daarvan melding doen. In dit document staat ...

Publicatie | 08-11-2019