Natuurwaarden op Defensieterreinen

Rapportage over de actuele staat van biodiversiteit en natuurbeheer en perspectief richting de toekomst.