Interregnum. Strategische Monitor 2018-2019

Rapport van The Hague Centre for Strategic Studies en Instituut Clingendael. Beide denktanks verwachten dat het dreigingsbeeld de komende jaren eerder verslechtert dan verbetert.