Stand van Defensie

De rapportage ‘Stand van Defensie, voorjaar 2024’ beschrijft waar de organisatie vandaan komt, waar die nu staat en wat de ambities zijn op terreinen als personeel, materieel, gereedheid en inzet.