Strategische Monitor 2021

Strategische Monitor 2021, een rapport van The Hague Centre for Strategic Studies en Instituut Clingendael. Zij schrijven dat het noodzakelijk is dat Nederland een steviger en zelfstandiger veiligheidsbeleid heeft, met het oog op de vele mondiale dreigingen en problemen.