Handleiding Microsoft teams Defensie

Wanneer je thuiswerkt is het belangrijk dat je in contact kunt blijven met collega’s en externe partners. Dit moet natuurlijk zo veilig mogelijk gebeuren. Sommige medewerkers krijgen slecht of geen toegang tot MULAN. Dit leidt ertoe dat ze diverse social media, zoals Zoom, Skype, FaceTime, Whatsapp of Google hangouts gebruiken om met elkaar te communiceren. Het gebruik van dergelijke voorzieningen brengt veiligheidsrisico’s met zich mee.
Om toch buiten MULAN in contact te kunnen komen met elkaar, heeft Defensie toegang tot Microsoft Teams (een publieke voorziening die via internet te gebruiken is). In dit document vindt u informatie over hoe u Teams moet gebruiken.