Defensie Cyber Strategie 2018 - Investeren in digitale slagkracht Nederland

Defensie vergroot haar offensieve cybercapaciteiten en cyberweerbaarheid. Dat is nodig om de krijgsmacht en Nederland te beschermen tegen de digitale dreigingen. De grootste dreiging komt van landen, die zich weinig aantrekken van de regels. Dit staat in de nieuwe Defensie Cyber Strategie die minister Ank Bijleveld-Schouten op 12 november 2018 aan de Kamer stuurde.