Jaarverslag Kustwacht Caribisch gebied 2022

Jaarverslag over 2022 van de Kustwacht Caribisch gebied. In het document werd teruggeblikt op de geboekte resultaten en de operationele output.