Huzaren van Sytzama (Fanfare Bereden Wapens)

Hier hoort u de Mars van het Regiment Huzaren van Sytzama. Het lied is geschreven door Adjudant J.A. Reynhoudt, kapelmeester van het trompetterkorps der cavalerie. Hij componeerde ook de mars van het Regiment Huzaren van Boreel. 
De eenheid is per 16 september 2012 ontbonden. De tradities van het regiment zijn belegd bij het Regiment Huzaren van Boreel.

Huzaren van Sytzama (Fanfare Bereden Wapens)

[Marsmuziek en zang]

Wij zijn huzaren genaamd Sytzama
Blijven trouw aan het Standaard van het Regiment
Officier, Korporaal, allemaal,
Kameraadschap is voor ons het ideaal

Met de tanks rijden wij door het land
Radioverbinding met de commandant
Nederland, Uw vrijheid is voor ons het hoogste goed
Daarom strijden wij zoals het moet.