Handreiking omgaan met het bedrijfsleven

De brochure bevat duidelijke handvatten voor een integere omgang met bedrijven buiten Defensie. COID-directeur (Centraal Orgaan Integriteit Defensie) Claire Zalm: “Hij is niet specifiek bedoeld voor onze inkopers. Zij zijn zich namelijk vaak bewust van de risico’s. Maar voor veel ander Defensiepersoneel is contact met het bedrijfsleven niet gebruikelijk."

Zie ook