Uitsnede Defensie Industrie Strategie. Silhouet rupsvoertuig.

Defensie Industrie Strategie

Defensie wil bij de aanschaf van toekomstig materieel het beste product voor de beste prijs, met een zo groot mogelijke betrokkenheid van het Nederlandse bedrijfsleven. Daarvoor wordt de Nederlandse defensie-industrie versterkt, beschermd en internationaal gepositioneerd. Dit staat in de Defensie Industrie Strategie (DIS).

Het document biedt de handvatten om dit te bereiken. De Defensie Industrie Strategie is van de overheid, het bedrijfsleven en de kennisinstellingen. Samen kunnen zij ervoor zorgen dat Nederlandse veiligheidsbelangen beschermd blijven.

Video: animatie Defensie Industrie Strategie

De veiligheidssituatie in de wereld is verslechterd. Europa moet zelf meer doen om de eigen veiligheid te beschermen. Samenwerking tussen landen binnen Europa is daarvoor noodzakelijk.

Tegelijkertijd moet Nederland ook zelf in staat zijn om z’n eigen veiligheid te beschermen. Dit is een van de kerntaken van onze krijgsmacht. Daarvoor moeten we kennis en industriële capaciteiten in huis hebben. Kennis en capaciteiten die ook nodig zijn om een rol van betekenis te kunnen spelen in de samenwerking met andere landen.

De Defensie Industrie Strategie, de DIS, beschrijft de basis die Nederland nodig heeft om zelfstandig militair op te kunnen treden. Kortom: waarin moet Nederland zelf groot zijn.

Op de eerste plaats wil Nederland onafhankelijk zijn in militaire kennisontwikkeling. Op de tweede plaats gaat Nederland technologieën mee ontwikkelen die belangrijk zijn voor het uitvoeren van onze militaire taken, zoals kunstmatige intelligentie, cyber en robotica. En op de derde plaats heeft Nederland de ambitie om zelf militaire capaciteiten te ontwerpen en produceren. Wat betekent dit concreet?

We willen bijvoorbeeld onze eigen marinebouw behouden en versterken. Ook vinden we het wenselijk om eigen sensorsystemen zoveel mogelijk in Nederland zelf te ontwikkelen en onderhouden. Nederland heeft ook de ambitie om zelf kleine uav’s en satellieten voor inlichtingenfuncties te gaan produceren.

Op andere gebieden wil Nederland juist toeleverancier zijn van buitenlandse bedrijven. Het landingsgestel voor de F-35 wordt bijvoorbeeld in Nederland geproduceerd. Soms zal het belangrijk zijn om spullen snel in huis te hebben en kunnen we ze elders van de plank kopen. Dan gaan we dat doen.

Om deze technologische en industriële basis te kunnen garanderen gaat Nederland de defensieindustrie versterken, beschermen en internationaal positioneren. De Defensie Industrie Strategie is van de overheid, het bedrijfsleven en de kennisinstellingen. Samen zorgen we ervoor dat Nederlandse belangen beschermd blijven.

[Het Nederlandse wapenschild. Linkerhelft beeld kleurt oranje. Beeldtekst: Ministerie van Defensie. Defensie beschermt wat ons dierbaar is.]

Vergroot afbeelding Infographic Defensie Industrie Strategie (DIS). Alle informatie staat in de de beleidsnota DIS op defensie.nl.
Infographic Defensie Industrie Strategie (DIS).