PCTrans netwerkversie

PCTrans is een computerprogramma voor geodetisch en hydrografisch rekenwerk. Deze netwerkversie is bedoeld voor bedrijven en overheidsinstellingen waar de computer aan een netwerk is gekoppeld. Er is ook een PCTrans standalone-versie.

Download de PCTrans netwerkversie via de website van de NSGI.

NSGI (Nederlandse Samenwerking Geodetische Infrastructuur) is een samenwerkingsverband tussen het Kadaster, Rijkswaterstaat en de Dienst der Hydrografie. Samen zorgen zij voor het tot stand komen, onderhouden en publiceren van elementen van de geodetische infrastructuur.

U kunt het programma gebruiken voor de berekening van:

  • datumtransformaties;
  • diverse kaartprojecties;
  • geodetische lijnen;
  • loxodromen;
  • oppervlaktes waarbij rekening moet worden gehouden met de kromming van de aarde.

PCTrans berekent ook verschillen tussen MSL en LAT voor het Nederlands Continentaal Plat en de binnenwateren. Ook is het mogelijk om aardmagnetische variaties en inclinaties uit te rekenen.

Systeemeisen

  • operating systeem: Windows 10, 32 of 64 bits;
  • diskruimte: 280 MB.

Downloadvoorwaarden

Iedereen mag dit product gratis downloaden. Het gebruik voor elk doel is gebonden aan de volgende voorwaarden:

  1. U mag geen commerciële activiteiten ontplooien met het verstrekte product. Uitzondering hierop zijn activiteiten waarvoor de Dienst der Hydrografie expliciet toestemming heeft gegeven. Dit houdt onder meer in dat u met het verstrekte product geen substantiële inkomsten mag generen (direct of indirect). Dit geldt ook voor het kosteloos verstrekken van dit product, waarbij commerciële belangen van anderen worden geschaad.
  2. U mag het verstrekte product niet aan derden beschikbaar stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Dienst der Hydrografie.
  3. U dient het product te vernietigen, nadat u dit niet meer nodig heeft.