NLLAT2018

De (verticale) kaart datum is het referentievlak waaraan alle weergegeven dieptes zijn gerelateerd. Voor het Nederlandse deel van de Noordzee wordt het Lowest Astronomical Tide (LAT) vlak gebruikt. Dit vlak is zodanig gekozen dat de minste waterdiepte wordt weergegeven onder 'normale' meteorologische omstandigheden. En het is berekend op basis van de zwaartekracht van aarde, zon en maan. Incidenteel, bij weersomstandigheden van bijvoorbeeld een hoge luchtdruk of aflandige wind, kan de actuele hoogte van het zeeoppervlak lager zijn dan het referentievlak.

Op land worden alle hoogten en dieptes uitgedrukt ten opzichte van het NAP, bij benadering gelijk aan de geoïde. Dit referentievlak is in 2018 uitgebreid naar het Nederlandse zeegebied door het NEVREF project van de Technische Universiteit Delft. Het NLLAT2018 referentievlak geeft op zee het verschil tussen respectievelijk de geoïde en ellipsoïde (1), het LAT en ellipsoïde (2) en geoïde en LAT(3). Voor de interne wateren (Westerschelde, Oosterschelde en Waddenzee) is gebruik gemaakt van het reductievlak van 2006 en samengevoegd met het reductievlak op zee. De nauwkeurigheid van het LAT is beter dan 10 centimeter, de nauwkeurigheid van de geoïde is beter dan 3 centimeter (op zee).

Downloadvoorwaarden

Iedereen mag dit product gratis downloaden. Het gebruik voor elk doel is gebonden aan de volgende voorwaarden:

  1. De verstrekte gegevens mogen niet worden gebruikt  als middel om mee te navigeren. De reden is dat de datasets op zichzelf staan en niet zijn bijgewerkt conform de Berichten aan Zeevarenden.
  2. De Dienst der Hydrografie behoudt zich het recht voor haar Morele rechten (art. 6 bis Conventie van Bern) uit te oefenen op het gereproduceerde materiaal, waarin de verstrekte gegevens zijn verwerkt.