TSP 3.4.1.

Het TSP-computerprogramma vereenvoudigt de maritieme zones en zeegrenzen die op deze site zijn te downloaden. Het programma kan het aantal punten van een ASCII-file met lijninformatie verkleinen. Dit gebeurt met het algoritme van Douglas-Peucker. Onder de download vindt u meer informatie over het programma.

Let op: dit programma is alleen bedoeld voor een groep die het doel van het programma kent en het weet te gebruiken.

Systeemeisen

  • operating systeem: Windows 95 of hoger;
  • processor: pentium;
  • RAM: 64 MB;
  • diskruimte: 12.7 MB.

Downloadvoorwaarden

Iedereen mag dit product gratis downloaden. Het gebruik voor elk doel is gebonden aan de volgende voorwaarden:

  1. U mag geen commerciële activiteiten ontplooien met het verstrekte product. Uitzondering hierop zijn activiteiten waarvoor de Dienst der Hydrografie expliciet toestemming heeft gegeven. Dit houdt onder meer in dat u met het verstrekte product geen substantiële inkomsten mag generen (direct of indirect). Dit geldt ook voor het kosteloos verstrekken van dit product, waarbij commerciële belangen van anderen worden geschaad.
  2. U mag het verstrekte product niet aan derden beschikbaar stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Dienst der Hydrografie.
  3. U dient het product te vernietigen, nadat u dit niet meer nodig heeft.