DECCA

Met Decca kunt u posities op zee (geografisch en UTM) berekenen aan de hand van Decca lane-informatie. Of andersom. De berekeningen zijn in het geodetisch datum WGS84 en ED50 uit te voeren. Onder de download vindt u meer informatie over het programma.

U kunt in Decca een ASCII-bestand aanmaken met daarin een of meerdere posities in lane-coördinaten. En deze als invoer gebruiken. Ook kunt u de berekende posities naar een ASCII-bestand exporteren.

Systeemeisen

  • operating systeem: Windows 95 of hoger;
  • processor: pentium;
  • RAM: 64 MB;
  • diskruimte: 1.9 MB.

Downloadvoorwaarden

Iedereen mag dit product gratis downloaden. Het gebruik voor elk doel is gebonden aan de volgende voorwaarden:

  1. U mag geen commerciële activiteiten ontplooien met het verstrekte product. Uitzondering hierop zijn activiteiten waarvoor de Dienst der Hydrografie expliciet toestemming heeft gegeven. Dit houdt onder meer in dat u met het verstrekte product geen substantiële inkomsten mag generen (direct of indirect). Dit geldt ook voor het kosteloos verstrekken van dit product, waarbij commerciële belangen van anderen worden geschaad.
  2. U mag het verstrekte product niet aan derden beschikbaar stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Dienst der Hydrografie.
  3. U dient het product te vernietigen, nadat u dit niet meer nodig heeft.