Informatie voor leveranciers

Defensie stelt eisen aan leveranciers. Als u deelneemt aan een aanbesteding van Defensie moet u uw technische bekwaamheid en uw financiële draagkracht aantonen. Afhankelijk van de opdracht moet u ook een kwaliteitszorgsysteem hebben. In het onderdeel Zaken doen met Defensie op Rijksoverheid.nl vindt u alle relevante informatie.

Overzicht materieelprojecten Defensie

Op Prinsjesdag presenteert Defensie het materieelprojectenoverzicht. In dit overzicht staan onder meer de strategische materieelprojecten van Defensie van boven de € 25 miljoen. Verder biedt het een overzicht van overtollige wapens en wapensystemen die Defensie afstoot.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in de volgende publicaties: