Defensie levert ICT binnen de Rijksoverheid

Defensie levert diensten op het gebied van informatievoorziening, ICT en documentaire informatie aan andere overheden. Dit regelt de organisatie Joint IV Commando (JIVC). 

Joint IV Commando binnen overheid

JIVC levert bijvoorbeeld ICT-beheer aan het ministerie van Algemene Zaken en de Immigratie en Naturalisatiedienst. Daarnaast verzorgt het internetdiensten en alle dragerdiensten voor het C2000 communicatienetwerk van het ministerie van Binnenlandse Zaken. JIVC gebruikt hierbij het uitgangspunt kennis, ervaringen, resources en ideeën binnen de Rijksoverheid te delen. En zo efficiënt en doelmatig om te gaan met gemeenschapsgeld.

Wilt u samenwerken met JIVC?

Mogelijk biedt uw overheidsorganisatie diensten die interessant zijn voor JIVC. U heeft bijvoorbeeld scan-apparatuur die onderbezet is. Of uw organisatie heeft een applicatie ontwikkeld die voor andere ministeries bruikbaar is. Binnen de overheid is 'inbesteden' mogelijk. JIVC staat open voor ideeën en mogelijkheden om de krachten te bundelen. Neem contact op met JIVC.

Neem voor vragen over algemene voorwaarden en verwervingstrajecten contact op met Hoofd Inkoop via telefoonnummer: (030) 218 45 50.

Postadres:
Ministerie van Defensie
Commit/JIVC
Postbus 90822
2509 LV Den Haag