Factureren aan het ministerie van Defensie

Defensie gebruikt elektronische facturatie. Op deze pagina vindt u informatie over het verzenden van e-facturen.

Tenzij schriftelijk anders is afgesproken dient u te factureren volgens de wettelijke regelgeving over e-facturering.

Factuureisen

In uw overeenkomst vindt u welke specifieke eisen voor uw e-factuur gelden. Algemene eisen en adressering vindt u in het document Factuureisen Defensie. Houdt u zich bij het opstellen en indienen van  uw facturen aan deze eisen. Dit is belangrijk voor een correcte en tijdige afhandeling van de facturen.

InfoDesk Defensiefacturen

Heeft u vragen over de betaling van uw aan Defensie gerichte factuur of wilt u een herinnering of aanmaning versturen? Dan kunt u terecht bij de InfoDesk via e-mail fabk.infodesk@mindef.nl of telefonisch (088) 950 14 32 (maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur).

Informatie over e-factureren aan de Rijksoverheid

Meer informatie over elektronisch factureren aan de Rijksoverheid vindt u op de website van Logius. Logius zorgt voor producten en diensten voor de digitale overheid. Op de website helpdesk e-factureren vindt u zowel informatie over de verschillende manieren van e-factureren, over het melden van incidenten in e-factuurketens en voor alle andere vragen over e-factureren aan de Rijksoverheid.

Download het document ‘Factuureisen Defensie’.

Locatie Defensie Fiscale en Douane Eenheid

Alleen voor douane en fiscale zaken, niet voor facturen

Bezoekadres:
Kromhout Kazerne
Gebouw K3 4e etage
Herculeslaan 1
3584 AB Utrecht
Telefoon: 06-22 60 91 76
E-mail: fabk.dfde.advies@mindef.nl

Postadres:
Ministerie van Defensie
FABK/Defensie Fiscale en Douane Eenheid
Postbus 90004
3509 AA Utrecht

Legitimatie

Voor toegang tot Defensielocaties is legitimatie verplicht.