Facturen

De Europese richtlijn 2014/55/EU bepaalt dat alle aanbestedende diensten en instanties van de lidstaten vanaf een bepaalde datum elektronisch facturen moeten kunnen ontvangen en verwerken die aan de Europese norm voor elektronische facturering voldoen.

Al enkele jaren mogen leveranciers facturen elektronisch verzenden naar de overheid. Het Kabinet bepaalde na overleg met het bedrijfsleven dat vanaf 1 januari 2017 alle leveranciers van de rijksoverheid bij nieuwe inkoopovereenkomsten de factuur elektronisch mogen verzenden. Deze kunnen met inachtneming van de door de Staat der Nederlanden gegeven specificaties elektronisch worden ontvangen en verwerkt.

Defensie heeft een digitaal factuuradres: fabk.digitale.facturen@mindef.nl (met uitzondering van OPS, Paresto, 1GNC, Centraal Militair Hospitaal en Militair Revalidatiecentrum).

Let op: de eisen gesteld aan het verplicht te gebruiken Referentienummer en/of MM nummer / Ordernummer worden aangegeven in het te raadplegen en te downloaden document ‘Factuureisen Defensie leverancier’. Daarin staan de specificaties en mogelijkheden voor elektronisch factureren inclusief de aanmeldprocedure.

Bereikbaarheid Informatiedesk FABK

Telefoon: (030) 218 77 77 (8.30 tot 12.00 uur en 13.00 tot 15.00 uur)
E-mail: fabk.infodesk@mindef.nl

Bezoekadres:
Kromhout Kazerne
gebouw K3 4e etage
Herculeslaan 1
3584 AB Utrecht

Postadres:
Ministerie van Defensie
Financieel Administratie en Beheer Kantoor
Postbus 90004
3509 AA Utrecht

Factuuradres:
Ministerie van Defensie
Financieel Administratie en Beheer Kantoor
Postbus 90060
3509 AB Utrecht

Download het document ‘Factuureisen Defensieleverancier’.

Locatie Defensie Fiscale en Douane Eenheid

Bezoekadres:
Kromhout Kazerne
Gebouw K3 4e etage
Herculeslaan 1
3584 AB Utrecht
Telefoon: 06-22 60 91 76
E-mail: fabk.douane@mindef.nl

Postadres:
Ministerie van Defensie
FABK/Defensie Fiscale en Douane Eenheid
Postbus 90004
3509 AA Utrecht

Legitimatie

Voor toegang tot alle locaties is legitimatie verplicht.