Aankoop en verkoop van Defensiematerieel

Het Commando Materieel en IT (Commit) zorgt ervoor dat Defensie kwalitatief hoogwaardig materieel aankoopt tegen een acceptabele prijs. Bijvoorbeeld een nieuw gepantserd wielvoertuig voor de landmacht. Maar ook een straaljager voor de luchtmacht of een schip voor de marine. 

Verkoop Defensiematerieel

Commit is ook verantwoordelijk voor de verkoop van Defensiematerieel. Defensie maakt hierbij onderscheid tussen strategische goederen en niet-strategische goederen. Denk bij strategische goederen aan oorlogsschepen, tanks en jachtvliegtuigen. Niet-strategische zaken zijn kleding, kasten en personenauto’s. 

Veiling via Domeinen

Commit draagt de niet-strategische goederen over aan Domeinen Roerende Zaken. Domeinen verkoopt dit Defensiemateriaal via veilingen.

Commit geeft strategisch Defensiematerieel om redenen van veiligheid niet aan Domeinen. De verkoop van dit materieel gebeurt ook niet openbaar, maar op basis van onderhandelingen met andere landen. Defensie verkoopt alleen aan landen die voldoen aan de richtlijnen van het wapenexportbeleid.   

Schenking Defensiematerieel

Particulieren en organisaties vragen Defensie regelmatig om overtollig materiaal te schenken. Door de werklast gaat Defensie niet op deze verzoeken in. Defensie schenkt alleen aan internationaal opererende humanitaire hulpverleningsorganisaties. Of wanneer de schenking in het belang van Defensie is.